Rodzaje implantów zębowych

Implanty zębowe są niezwykle przydatnym osiągnięciem współczesnej stomatologii. Z powodzeniem wszczepia się je pacjentom z ubytkami, poprawiając ich komfort życia i pozytywnie wpływając na estetykę zgryzu. Co ważne, mają one również swoje zastosowanie w ortodoncji, gdzie wykorzystywane są jako mocowanie dla wyjmowanych protez czy jako czasowe implanty, zakładane w celu skorygowania zgryzu. Zależnie od potrzeb pacjenta, jak również przyczyny ubytków w jamie ustnej oraz stanu zębów z otoczenia potencjalnego wszczepu, stomatolodzy mogą podjąć decyzję o zastosowaniu różnych typów implantów.

 

Jakie są współcześnie najpopularniejsze typy implantów zębowych?

Podstawowym kryterium podziału implantów zębowych jest miejsce mocowania ich w szczęce pacjenta. Wyróżnia się implanty śródkostne, które umieszcza się w obrębie kości budujących żuchwę albo szczękę. Poza tym często stosuje się implanty podokostnowe, które co do zasady umieszczane są płyciej niż opisywane poprzednio. Mocuje się je bezpośrednio pod dziąsłem, zazwyczaj ze względu na niską gęstość kości żuchwy pacjenta, co uniemożliwia wykonanie wkrętu i zmusza do zastosowania tej metody. Zastosowanie implantów podokostnowych maleje ze względu na ograniczoną skuteczność w porównaniu do swoich śródkostnych zamienników.

Oprócz tego, implanty zębowe podzielić można, biorąc pod uwagę ich rozmiar. Najczęściej używane wkręty mają około 3,5 do 4,2 milimetra średnicy, natomiast istnieją również formy większe, które osiągają wymiar 6 mm. Do wyboru odpowiedniego rozmiaru, stomatolog bierze pod uwagę głównie okolicę, w której będzie miał znaleźć się implant. Przyjęło się zasadę, że do odtworzenia uzębienie z przodu jamy ustnej używa się mniejszych implantów, zaś większe rozmiary wykorzystuje się do zastąpienia korzeni zębów przedtrzonowych i trzonowych. 

Ostatnim kryterium jest materiał, z którego wykonano implanty. Do implantów zębowych wykorzystuje się m.in. tytan, który jest jednocześnie najpopularniejszym surowcem oraz różne biomateriały czy plazma tlenku tytanu jako substancja pokrywająca tytanowy trzon implantu.